Generelt
1.1. Definisjoner
1.1.1. Utleier: Utleier er Nordiac AS
1.1.2. Fører: Fører er leietaker av kjøretøyet. En ekstra medfører er også en fører.
1.1.3. Kjøretøy: Enhver bil leid ut av utleier.
1.1.4. Leieperiode: Leieperioden starter med overlevering av kjøretøyet. Leieperioden slutter når utleier bekrefter overlevering tilbake til utleier. Dette vil skje i løpet av utleiers åpningstider.
1.1.5. Føreren (leietaker) har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og betingelsene. Føreren bekrefter dette ved å signere leiekontrakten. En kopi av kontrakten, inkludert disse vilkårene og betingelsene, blir gitt til føreren enten på papir eller digitalt via e-post.

Fører
2.1. Alder: Føreren må være 21 år gammel på dagen for signering av leiekontrakten.
2.3. Aldersgrenser: Det er obligatorisk for førere under 24 år å bestille forsikring for unge førere, selv om de er oppført som ekstra fører i leieavtalen.
2.3. Førerkort: Føreren må vise et ubegrenset førerkort som tillater ham å kjøre kjøretøyet. Førerkortet må være utstedt til føreren i minst ett år og må vises på dagen for signering av kontrakten. Førerkortet må være lesbart på engelsk. Hvis førerkortet ikke er lesbart på engelsk, må føreren vise et internasjonalt førerkort.

Betaling
3.1. Leie av kjøretøyet må betales med kredittkort, debetkort eller ved bankoverføring. Ingen andre betalingsformer aksepteres. Hele beløpet blir belastet kredittkortet, debetkortet eller må gjøres ved bankoverføring ved bestilling. Alle priser er i NOK inkludert MVA (moms). Kortinformasjonen vil bli brukt og lagret for betalingsprosessen og regnskapet av Nordiac AS og betalingsleverandøren NETS AS, Oslo.
3.1.1. Vi aksepterer kredittkort fra Visa, Mastercard, Maestro, JBC, American Express og Diners.
3.2. Depositum ved ankomst. Når du henter bilen, må du betale et depositum. Depositumet må dekke egenandel. Depositumet vil bli belastet kortet ditt.
3.2.1. Tilleggskostnader: Alle forventede og uforutsette kostnader og gebyrer i løpet av leieperioden, inkludert ekstra forsikring, ekstra leiedager, skader, reparasjoner, bompenger, drivstoffpåfylling, parkeringsbøter, fartsovertredelser og ferjeoverganger, vil bli trukket fra det innbetalte depositumet.
3.2.2. Tilbakebetaling av depositum: Depositumet vil bli refundert til kortet ditt 10 virkedager etter at leietakeren har returnert bilen. Nordiac AS er ikke ansvarlig for valutasvingninger i løpet av depositumstiden. Hvis det må holdes tilbake ytterligere kostnader, vil det gjenværende beløpet bli returnert etter at hendelsen er avklart.
3.3. Kansellering: En kansellering må sendes via e-post til rental@bluecarrental.no.
3.4. Kansellering av utleier: Nordiac AS kan kansellere enhver reservasjon/booking i tilfelle overbooking eller av en hvilken som helst annen grunn. I dette tilfellet vil det fulle beløpet bli refundert uten ytterligere kostnader eller gebyrer.
3.5. Kanselleringsgebyrer: Et kanselleringsgebyr vil bli belastet sjåførens kredittkort. Minimum kanselleringsgebyr er 1.500,- NOK og vil bli belastet ved enhver kansellering. Beløpet for kanselleringsgebyret avhenger av kanselleringsdatoen (dager før begynnelsen av leien) og er som følger:
28 til 22 dager = 50% av totalbeløpet for leien
21 til 15 dager = 75% av totalbeløpet for leien
14 eller færre dager = 100% av totalbeløpet for leien

4. Leietakeren vil returnere bilen:

4.1. Med alle tilbehør, inkludert dekk, verktøy, dokumenter, kart og andre gjenstander som var i eller på kjøretøyet ved starten av leien, i samme stand som ved mottak, bortsett fra normal slitasje fra bruk. Hvis noe mangler, godtar leietakeren at kostprisen for individuelle gjenstander som ikke er til stede når kjøretøyet returneres, vil bli belastet hans eller hennes depositumsbetaling. Det samme gjelder hvis ekstra deler som fulgte med kjøretøyet mangler ved kjøretøyets retur, eller hvis de returneres i en utilfredsstillende tilstand, dvs. at disse gjenstandene vil bli belastet leietakerens depositum.

4.2. På datoen og tidspunktet som er angitt i leieavtalen, med mindre noe annet er avtalt senere. Hvis leietakeren ikke returnerer bilen til avtalt tid i denne leieavtalen, eller ikke erklærer sin intensjon om å forlenge leieavtalen, er utleieren eller politiet autorisert til å ta tilbake kjøretøyet uten ytterligere varsel og på leietakerens bekostning. Forlengelse av leieavtalen er avhengig av utleierens samtykke. Hvis leietakeren returnerer kjøretøyet en time eller senere etter at leieavtalen har utløpt, vil utleieren kreve inntil 24-timers leie under vilkårene i denne leieavtalen og en bot på 1.500 kr.

4.3. Hvis leietakeren bryter vilkårene i denne kontrakten, er utleieren eller politiet autorisert til å ta tilbake kjøretøyet uten ytterligere varsel og på leietakerens bekostning.

4.4. Kjøretøyet skal håndteres og kjøres forsiktig. Bare de som er oppført som sjåfører på første side av avtalen, har tillatelse til å kjøre bilen. Hvis leietakeren leverer kjøretøyet på et annet sted enn angitt i denne leieavtalen, har utleieren lov til å belaste leietakeren i henhold til utleierens prisliste for kostnader som påløper ved å hente kjøretøyet. Hvis kjøretøyet ikke returneres med full drivstofftank, er utleieren autorisert til å belaste leietakeren for påfylling av kjøretøyet i henhold til utleierens prisliste. Leietakeren er ansvarlig for skader som følge av bruk av bilen som ikke vil bli kompensert av forsikringsselskapet. Dette inkluderer skader på kjøretøyet og/eller skade på passasjerer på grunn av følgende:

4.4.1. Off-road kjøring. For eksempel på stier og spor, på strender, i områder som bare er tilgjengelige ved lavvann, eller i andre sporløse områder.

4.4.2. –

4.4.3. Kjøring under påvirkning av rusmidler.

4.4.4. Kjøring i eller over elver eller andre vannveier. Slik kjøring er helt leietakerens ansvar.

4.4.5. Kjøring i snø- og isbanker.

4.4.6. Bruk av kjøretøyet som bryter med norsk lov og/eller bestemmelsene i leieavtalen.

4.4.7. I tilfelle kollisjon eller ulykke skal leietakeren straks varsle de aktuelle politimyndighetene og utleieren om hendelsen, og leietakeren kan ikke forlate åstedet før politiet har ankommet.

4.4.8. Antall kilometer (km) kjøretøyet kjøres mens denne leieavtalen er i kraft, bestemmes ved å lese en normal kilometerteller levert med kjøretøyet av produsenten. Leietakeren skal varsle utleieren så snart som mulig hvis kilometertelleren er ute av drift eller slutter å fungere i løpet av leieperioden.

4.4.9. Utleieren er ikke ansvarlig for forsvinning av eller skade på eiendeler som leietakeren eller noen annen part etterlater i eller transporterer med kjøretøyet.

4.4.10. Leietakeren samtykker i å betale utleieren, etter anmodning:

4.4.10.1. Et depositum tilsvarende de estimerte kostnadene for å leie kjøretøyet.

4.4.10.2. Alle utgifter utleieren pådrar seg hvis han må bringe kjøretøyet tilbake til sine lokaler, i tilfelle det er etterlatt et sted uten tilsyn, uavhengig av kjøretøyets tilstand, veiene eller været.

4.4.10.3. Leietakeren er ikke autorisert til å få reparasjoner utført eller foreta endringer på kjøretøyet eller dets tilbehør, eller stille kjøretøyet som noen form for sikkerhet, uten utleierens forhåndsgodkjenning.

4.4.10.4. Leietakeren er ansvarlig for alle parkeringsavgifter, bompenger, ferjeovergangskostnader og bøter for brudd på trafikklover.

4.4.10.5. Utleieren forbeholder seg retten til å kreve et gebyr fra leietakeren der utleieren må betale bøter for leietakeren og/eller informere myndighetene om leietakeren på grunn av trafikkforseelser. Det nøyaktige beløpet som skal betales, vil være i henhold til utleierens prisliste og vil bli belastet leietakerens depositum eller må betales senere gjennom en betalingslenke.

4.4.10.6. Leietakeren har ikke tillatelse til å bruke kjøretøyet til å transportere passasjerer mot betaling, låne det til andre eller fremleie det.

  1. Utleierens forpliktelser:

5.1. Utleieren forplikter seg til å levere kjøretøyet til avtalt tid og sørge for at det oppfyller kravene som stilles til det.

5.2. Hvis kjøretøyet ikke fungerer, skal utleieren levere et sammenlignbart kjøretøy til leietakeren så snart som mulig. Hvis skaden er mindre, er utleieren autorisert til å få reparasjoner utført på kjøretøyet etter å ha innhentet leietakerens samtykke.

5.3. Utleieren skal informere leietakeren om innholdet i denne avtalen, spesielt med hensyn til forpliktelsene som leietakeren påtar seg ved å signere den.

5.4. Utleieren skal informere en utenlandsk leietaker om norske trafikkregler, trafikkskilt og regelverk som forbyr offroad-kjøring. Utleieren skal spesielt påpeke farene som kommer fra dyr på veiene.

5.5. Hvis utleieren ønsker å begrense bruken av kjøretøyet med hensyn til dets utstyr og/eller veiforhold, skal dette gjøres skriftlig når denne leieavtalen blir signert.

 

  1. Forsikring:

6.1. Utleieren forplikter seg til å opprettholde gyldig ansvarsforsikring for sin forretningsvirksomhet.

6.2. Leiebeløpet inkluderer obligatorisk kjøretøyforsikring, inkludert ansvarsforsikring og ulykkesforsikring for fører og eier.

6.3. Ansvarsforsikringen vil bestå av det beløpet som er fastsatt av norsk lov til enhver tid.

6.4. Leietakeren kan kjøpe separat kaskoforsikring (All-risks). Denne forsikringspolisen vil spesifisere egenandelen for hvert skadetilfelle.

6.5. CDW-forsikringen dekker ikke følgende:

a. Forsettlig skade eller skade som skyldes grov uaktsomhet fra førerens side.

b. Skade som følge av at føreren er påvirket av alkohol, stimulerende midler eller beroligende midler, eller på annen måte ute av stand til å kjøre kjøretøyet på en trygg måte.

c. Skade som følge av konkurransekjøring eller prøvekjøring.

d. Skade som følge av krig, revolusjon, borgerlige opptøyer, opptøyer.

e. Vannskade på kjøretøyet.

f. Hull brent i seter, tepper eller matter.

g. Skade som kun påvirker hjul, dekk, fjæring, batterier, glass (annet enn vinduer), radioer, eller tap ved tyveri av deler av kjøretøyet og skade som følge av dette.

h. Skade forårsaket av kjøring på dårlige veier på kjøretøyets girkasse, drivverk, deler som er i eller festet til chassiset; skade på chassiset som følge av at kjøretøyet skraper overflaten på dårlige veier og som følge av at grader etterlater seg spor og steiner som sitter fast i veioverflaten eller på veiskulderen. Det samme gjelder skader som oppstår når steiner kastes opp og treffer kjøretøyets underside under kjøring.

i. Skade som følge av kjøring på steder der kjøretøytrafikk er forbudt, slik som stier, spor, snøbanker, is, ubruede elver eller bekker, strender, steder som bare er tilgjengelige ved lavvann, eller andre steder uten vei. Imidlertid vil det bli betalt erstatning for skade hvis føreren tvinges til å forlate veien, for eksempel på grunn av veireparasjoner.

j. Skade forårsaket av sand, grus, aske, pimpstein eller andre typer jordmateriale som blåses på kjøretøyet.

g. Skader som kun påvirker hjul, dekk, fjæring, batterier, glass (annet enn vinduer), radioer, eller tap ved tyveri av deler av kjøretøyet og skade som følge av dette.h. Skader forårsaket av kjøring på dårlige veier på kjøretøyets girkasse, drivverk, deler som er i eller festet til chassiset; skader på chassiset som følge av at kjøretøyet skraper overflaten på dårlige veier og som følge av at veigradere etterlater seg spor og steiner som sitter fast i veioverflaten eller på veiskulderen. Det samme gjelder skader som oppstår når steiner kastes opp og treffer kjøretøyets underside under kjøring.
i. Skade som følge av kjøring på steder der kjøretøytrafikk er forbudt, slik som stier, spor, snøbanker, is, ubruede elver eller bekker, strender, steder som bare er tilgjengelige ved lavvann, eller andre områder uten vei. Imidlertid vil det bli betalt erstatning for skade hvis føreren tvinges til å forlate veien, for eksempel på grunn av veireparasjoner.
j. Skade forårsaket av sand, grus, aske, pimpstein eller andre typer jordmateriale som blåses på kjøretøyet.
k. Hvis kjøretøyet transporteres sjøveien, vil det ikke bli betalt erstatning for skade forårsaket av sjøsprøyt/sjøvann.
l. Utleiers tap som følge av at kjøretøyet blir stjålet.

6.6. I andre tilfeller henvises det til de generelle vilkårene for CDW-forsikring.

  1. Generelle bestemmelser:

7.1. Leietaker bekrefter med sin signatur på denne leieavtalen at han eller hun mottok kjøretøyet og tilbehør i god stand.

7.2. Å signere denne leieavtalen er likestilt med leietakers signatur for en kredittkorttransaksjon på grunn av betaling av gebyrer som utleier belaster leietakers kredittkort og er rettmessig krevd av utleier i henhold til bestemmelsene i denne leieavtalen.

7.3. Denne leieavtalen skal alltid oppbevares i kjøretøyet i løpet av leieperioden.

7.4. Tillegg og endringer i vilkårene og bestemmelsene i denne leieavtalen skal gjøres skriftlig.

7.5. Norsk lov gjelder for avtaler inngått på grunnlag av de ovennevnte vilkårene. Dette inkluderer eventuelle krav om erstatning som kan fremsettes. Dette gjelder både grunnlaget for og beregningen av erstatningen. Det samme gjelder krav om skadeserstatning basert på ansvar utenfor denne avtalen. Hvis det oppstår rettstvister angående denne leieavtalen, vil de bli behandlet for utleiers rettslige verneting.

7.6. Det skal påpekes at tvister mellom partene i denne leieavtalen kan sendes til det aktive voldgiftsutvalget i Forbrukerrådet og Norsk Reiselivsforening.